YABANCI DILLER VE MESLEKİ KARIYER ÜNİVERSİTESİ

UZMANLIK ALANLARI/ ANA BİLİM DALLARI LİSTESİ (DEVLET LİSANSI: № 0137441,  03.02.2010)

 

ÖZEL KODU

ANA BİLİM DALLARI

1

5В011100

Bilgi-İşlem/ İnformatik

2

5В011400

Tarih

3

5В011700

Kazak Dili ve Edebiyatı

4

5В011900

Yabancı Dil: İki Yabancı Dil

Beşeri/ Toplumsal-Sosyalİlimler

5

5В020200

Uluslararası İlişkiler

6

5В020600

İlahiyat

7

5В020700

Tercümanlık

 İktisadi /Ekonomi İlimleri

8

5В050400

Gazetecilik

9

5В050600

Ekonomi

10

5В050700

Işletme

11

5В050800

Muhasebe ve Denetim

12

5В051100

Pazarlama

Hizmet İlimleri

13

5В090200

Turizm