Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesinin Akademik yapısında 3 Fakülte, 5 Bölüm, 15 Anabilim Dalı ile İlmi Araştırmalar Merkezi ve Dil Öğretim Merkezi bulunmaktadır. Kazakistan’ın kamuda ve özel sektördeki kaliteli insan gücü ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak açılan bu fakülteler ve Bölümler her türlü çağdaş teknik donanıma sahiptir.

Üniversitemiz çağdaş üniversite anlayışıyla yapılanmaktadır. Şöyle ki, çağdaş eğitim-öğretim araçlarını kullanan, bilgili, deneyimli ve eserleriyle tanınmış bir akademisyenler kollektifine sahiptir. Kazakistan, ABD, Azerbaycan, Rusya, Mısır, Çin ve Türkiye gibi ülkelerin ünlü uzman akademisyenleri kadrosunda yer almaktadır. Kazak, İngiliz, Rus ve Türkiye Türkçesi dillerinde dersler verebilen bu akademisyenler, en yeni bilgi ve birikimlerini, metot ve vizyonlarını öğrencilere kazandırmak için çabalamaktadır. Temel amaç, 21. yüzyılın bilgi ve teknolojisine sahip, yetenekli ve nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Çalışkanlık, üretim ve verimlilik, eğitim-öğretim anlayışının temel karakterini oluşturmaktadır.

Kurumumuzun akademik kadrosu deneyimli, ünvanlı ve üretken öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Fakülte Kurulu, Bölüm Kurulu, Eğitim-öğretim ve Metodoloji Kurulu, İlim ve Bilim Kurulu YDMKÜ’nin akademik organlarını oluşturmaktadır.

Üniversite Senatosu, en yüksek akademik-ilmi organdır.

FAKÜLTELER

YDMKÜ bünyesinde 3 fakülte bulunmaktadır; gelecek eğitim ve öğretim yıllarında yeni fakültelerin açılması planlanmaktadır. Mevcut fakültelerimizin adları şöyledir:

 1. Pedagoji İlimleri Fakültesi
 2. İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi
 3. Tarih ve İlahiyat, Uluslararası İlişkiler Fakültesi

     Bu üç fakülte lisans eğitim ve öğretimini yönetmektdir. Özellikle terbiye ve ilmi işlerden sorumludur, kendisine bağlı bölümün koordinasyonu, hizmetleri ve faaliyetleriyle de doğrudan ilgilenmektedir.

     Fakülte dekanı, en az kandidat unvanlı kadrolu akademisyenler arasından Rektör tarafından tayin edilmektedir. Gerektiğinde ve ihtiyaç durumunda dekan yardımcısı da atanmaktadır. Fakültedeki tüm akademik ve idari personel dekana bağlıdır.

 BÖLÜMLER

          YDMKÜ fakültelerine bağlı; Yabancı Diller; Kazak Diil-Edebiyatı ve Gazetecilik; Tarih ve İlahiyat, Uluslararası İlişkiler; Ekonomik ve Turizm adlarında   4 akademik bölüm mevcuttur. Bu Bölümlerde de 13 Anabilim Dalı(branş) bulunmaktadır.

ANA BİLİM DALLARI

Üniversitemizin Fakültelerinde 13 Ana Bilim Dalı/Mamandık vardır. Bu Ana Bilim Dalları/uzmanlık alanları, Fakülte temelinde, onaylı lisans numaraları ile şöyledir:

PEDAGOJİ İLİMLERİ FAKÜLTESİ

 • 5B011900 Yabancı Dil: İki Yabancı Dil Ana Bilim Dalı
  • 5B011900  Türk Dili
  • 5B011900  İngiliz Dili
  • 5B011900  Fransız Dili
  • 5B011900       Alman Dili
  • 5B011900     İspanyol Dili
  • 5B011900     Çin Dili
  • 5B011900     Kore Dili
  • 5B011900     Japon Dili
  • 5B011900  Arap Dili
  • 5B020700     Mütercimlik-Tercümanlık Ana Bilim Dalı
  • 5B050400Gazetecilik Ana Bilim Dalı
  • 5B011700 Kazak Dili ve Edebiyatı
  • 5B011100  Bilgisayar Bilgi-İşlem

 EKONOMİ VE TURİZM FAKÜLTESİ

  • 5B050600  Ekonomi
  • 5B050700  İşletme
  • 5B050800  Muhasebe ve Kontrolorluk
  • 5B051100  Pazarlama
  • 5B090200  Turizm ve Otelcilik

 TARİH VE İLAHİYAT, ULUSLARARASI İLİŞKİLER FAKÜLTESİ

  • 5B011400  Tarih
  • 5B020600  İlahiyat
  • 5B020200   Uluslararası İlişkiler

 

 

 

“Pedagoji İlimleri” Fakültesi

2015 yılında Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi rektörü Profosör doktor Sabri HİZMETLİ’nin önderliğinde üniversitede yapılan  ilmi toplantıda alınan  kararla “Pedagoji İlimleri” Fakültesi kurulmuştur.

 

Prof. Dr. MahabbatTÜKÜBAYEVA Ahmetkızı

 “Pedagoji İlimleri” Fakülte Dekanı

TÜKÜBAYEVA Mahabbat Ahmetkızı, 17 haziran 1976 yılında Güney Kazakistan bölgesi Baltaköl köyünde dünyaya gelmiştir.

1993 yılında Al-Farabi   Kazak  Devlet Üniverstesini kazanarak, 1997 yılında “Fizik” (Fizik öğretmenliği) fakültesinden mezun olmuştur. 1997 ve 1999 yılları arasında Al-Farabi  Kazak Milli Üniverstesinde yüksek lisans yapmıştır.

1999 yılında yetenekli çocuklar  için  açılan orta okulda fizik ve enformatik dersleri vermiştir . 2000 yılından itibaren  K.İ. Satbayev adındaki Kazak Milli Teknik Üniverstesinin “Genel Fizik” Bölümünde öğretmenlik yapmış, 2005-2011 yıllar arasında komisyon üyelerinin kararıyla  “Genel  Fizik ve Teori Fiziği” Bölümünde öğretmenliğini devam ettirmiştir.

2011 yılında Satbayev Üniversitesi 6D072300 nolu  “Teknik ve Fizik” bölümünde doktorasını yapmıştır.  2014 yılında Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesinden Prof. Dr. S.S. Omarov’ın danışmanlığıyla mezun olmuştur.

2014-2016 yıllar arasında “Genel Fizik ve Teori Fiziği” öğretmenliği görevinde bulunmuştur. 5 Eylül 2016 yılından itibaren Yabancı Diller  ve Mesleki Kariyer Üniversitesinin “Pedagoji İlimleri” Fakültesinde dekanlık yapmaktadır. Mahabbat Ahmetkızı’nın 17 yıllık öğretim elemanlığı tecrübesi var.

Elliden fazla ilmi makalesi ve bir çok eseri vardır.

1)  Omarov  S., Begimov T., Tukibayeva M., MaylinaKh., Bedelbaeva G. Phonon Interaction of  Ultrasound Waves in Condensed Media //Advanced Materials Research. – Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. - Vol. 983. – P. 328-337. www.scientific.net/AMR.983.328.

2) Омаров С. С., Тукибаева М.А.,Тузельбаев М.Н., Нысанбаева С. К., Ауелбекова Ф. Моделирование переноса фононов в тонких слоях конденсированных сред//Вестник КазНТУ им. К.И. Сатпаева. – 2015. - №3(101). - С. 97-100, ISSN 1680-9211.

3) Омаров С.С., Бейсен С.К., Нысанбаева С.К., Тукибаева М.А., Турлыбекова Г.К. Ультразвуковое поглощение в тонкопленочных нанокомпозитных материалах СохNi1-хFe204,  SiO2NiFe (d) Тa,  SiO2NiFe (d) Ru. Известия НАН РК, серия физико-математическая, -2016г., №3 ISSN 2224-5227

         İlmi Araştırmalar alanında yazanlık kimliği bulunmaktadır. (А.с. 83299. Устройства длякрепление подвесного потолка//Тукибаева М.А., Омаров С.С., Нурумов Р.Б., Нысанбаева С.К.; опубл. 16.06.2014,Бюл.№6.–3 с.)

 

 “Pedagoji İlimleri” Fakültesinin temel amaçları- çağdaş eğitim sürecinde  uygun  eğitim verme amacıyla uzman pedagoglar  yetiştirmek ve toplumsal ve   fenbilimleri  sahasında hizmet verecek tercümanlar ve gazeteciler yetiştirmektir.

“Pedagoji İlimleri” Fakültesinin bünyesine 2 akademik bölüm bulunmaktadır. Bunlar: “Yabancı Diller” Bölümü ve “Gazetecilik ve Kazak Dili ve Edebiyatı” bölümleridir.  “Pedagoji İlimleri” Fakültesi aşağıdaki meslekler için uzmanlar hazırlamaktadır.

Lisans

 1. 5В011900 – «Yabancı Dil: İki Yabancı Dil»
 2. 5В020700 – «Tercümanlık»
 3. 5В010300 – «Pedagoji ve Psikoloji»
 4. 5В050400 – «Gazetecilik»
 5. 5В011100 – «Enformatik»
 6. 5В011700 – «Kazak Dili Edebiyatı»

Yüksek Lisans

 1. 6M011900 –«Yabancı Dil: İki Yabancı Dil»
 2. 6M020700 – «Tercümanlık»

   Bölümlere ait sınıf ve labaratuarlar  derslere  uygun olarak bilgisayar, akıllı tahta,  ses sistemi, lingafon salonu, projektör ve diğer teknik aletlerle donatılmıştır.

  Fakültenin kadrosu:  Fakülte’nin eğitim-öğretim kadrosu, Kazakistan’ın telim-terbiye, ilim ve bilim, çalışma ve sosyal güvenlik kanunlarına göre meydana gelmektedir. Fakültede 56 öğretim elemanı bulunmaktadır.  Bunların 5’i  doktor, 18’i  Yar. Doç. 26’sı  öğretmendir.  Öğretim üyeleri her yıl gazete ilanı ile işe alınır.  

    Fakültemizde  751  lisans,  69 yüksek lisans öğrencisi eğitim  almaktadır.  Eğitim, Kazak ve Rus dillerinde ve kredi sistemine göre yapılmaktadır. 5B011900 - «Yabancı Dil: İki Yabancı Dil», 5В050400 – Gazetecilik ve   5В011100 – Enformatik [Bilgi-İşlem]Bölümünün  öğrencileri    uluslarası düzeyde eğitim görmektedir. 

“Yabancı Diller” Bölümü 2004-2005 eğitim yılında  Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesinin kuruluşu ile birlikte açılmıştır.                      Bölümde 3 branşta;  gündüz, akşam, açıktan ve uzaktan eğitim verilmektedir.

1.5В011900 – «Yabancı dil: iki yabancı dil»

2.5В020700 – «Tercümanlık»

3. 5В010300 – «Pedagoji ve psikoloji»

Fakültede 2 branşta yüksek lisans öğrencileri yetiştirilmektedir.

4. 6M011900 – «Yabancı dil: iki yabancı dil»

5. 6M020700 – «Tercümanlık»

Yabacı Diller Fakültesinde ilmi araştırmalar yapan öğrenciler için de  her türlü imkan sağlanmaktadır, çağdaş eğitim sistemine uygun olarak hazırlanan derslik ve    labaratuarlar  öğrenciler için özenle oluşturulmuştur.

  Fakültemizde 2014 yılında “Gazetecilik ve Kazak Dili ve Edebiyatı”  Bölümü “Gazetecilik, Kazak Dili ve Edebiyatı” Anabilim Dalları açılmıştır.

 “Gazetecilik, Kazak Dili ve Edebiyatı”  Bölümünde 3 branşta  gündüz, akşam, açıktan ve uzaktan eğitim verilmektedir.

5В011700 – «Kazak dili Edebiyatı»

5В050400– «Gazetecilik»

5В011100 – «Enformatik [Bilgi-İşlem]»

  5В050400-«Gazetecilik» Anabilim Dalı öğrencilerinin daha yetkin  olmaları ve  meslekte uzmanlaşmalarını sağlamak için   Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Ünüverstesinin açık yayın TV ve Radyo stüdyosu kurulmuştur.Gelecekte nitelikli uzmanlar hazırlamak için öğretim elemanları büyük çaba harcamaktadır. Fakültedeki öğretim üyeleri her yıl düzenlenen dil seminerlerine aktif olarak katılmakta ve uluslararası pedagoji sertifikaları almaktadır.

Fakültemizde öğretim elemanları yurtdışında kısa ve uzun süreli dersler verebilmektedir. Örneğin,  Gazetecilik ve Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümünün  doçenti Gülnaz Beysembekova 23 Ekim -7 Kasım 2016 tarihleri arasında Mevlana programı çerçevesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniverstesinde eğitim almıştır.

Yurt dışında görevlendirmenin amacı: Türkoloji sahasındaki meseleleri incelemek;  Türk dünyası ile uluslararası ilişkileri güçlendirmek, kardeş Türk halıklar arasındaki medeni ruhani zenginlikleri öğrenmektir  v.s. Bilecik Üniversitesi Türk Dilive Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oktay Selim Karaca ders programını hazırlayıp türkoloji, lehçeler sahasında dersleri tercüme etmiştir. Deneyim sırasında öğrencilere, Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Ünüverstesi hakkında ve orada verilen dersler,  bilimler ve uluslararası faaliyetler hakkında sunum yapılarak bilgi verilmiştir. Bununla beraber Bilecik Şeyh Edebali Üniverstesinin rektörü prof. Dr. İbrahim Taş ile görüşüp bilgi alış verişinde bulunmuştur.  Mevlana programını uygulayan Bilecik Şeyh Edebali Üniverstesine deneyim kazanmama imkan sağlayan Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniverstesi rektörü Prof. Dr. Sabri Hizmetli’ye ve Uluslararası ilişkiler bölümü başkanı Prof.Dr. Huriye Ekhlef’e sonsuz teşekkürlerini bildirmiştiir.

Pedagoji İlimleri Fakültesinin Eğitim faaliyetlerinin amacı: Yetenekli uzmanları yetiştirmeye yardımcı olmak, öğrencilerin başka özelliklerini ortaya çıkarmak ve özgür olarak karar almalarını sağlamaktır. Üniverstenin eğitim faaliyetleri bir biriyle yakından ilişkilidir. Fakültede gösterilen eğitim faaliyetleri ünüverstenin eğitim sürecine önemli katkı sağlamaktadır. Fakülte danışmanları akademik takvime göre çeşitli faaliyet planlamaktadır. Fakülte öğrencileri ile öğretim elemanları şehirde düzenlenen değer faaliyetlerede katılmaktadır.


Fakülte üyeleri her yıl orta okul ve kolej öğrencileri arasında şehirde düzenlenen değer faaliyetlerle beraber olimpiyatlara da  katılmaktadır.

       Fakültede 2016-2017 eğitim öğretim yılında 752 öğrenci eğitim görmüştür. Bunların içinde;

  Lisanstan 5В011900 – «Yabancı Dil: İki Yabancı Dil» Bölümünde  497 öğrenci,   5В020700– «Tercümanlık» Bölümünde 49 öğrenci , 5В050400 – «Gazetecilik» Bölümünde 120 öğrenci, 5В011700 – «Kazak Dili ve Edebiyatı» Bölümünde 50 öğrenci, 5В011100 – «Enformatik» Bölümünde  36 öğrenci

, Yüksek Lisanstan6M011900 – “Yabancı Dil: İki Yabancı Dil” Bölümünde   60 öğrenci , 6M020700 – “Tercümanlık”bölümünde  9 öğrenci eğitim görmüştür.

Fakülte mezunları 2016-2017 eğitim öğretim yılında

     Lisanstan 5В011900 – «Yabancı Dil: İki Yabancı Dil» Bölümünden  129 öğrenci, 5В020700 – «Tercümanlık» Bölümünden9 öğrenci,  5В050400 – «Gazetecilik» Bölümünden16 öğrenci,    5В011700 –«Kazak dili ve Edebiyatı» Bölümünden7 öğrenci,  5В011100 –«Enformatik» Bölümünden  12 öğrenci, diploma almıştır. Bunların içinde 5 öğrenci üstün başarı belgesiyle diploma almıştır.

Yüksek lisanstan 6M011900 – «Yabancı Dil: İki Yabancı Dil» Bölümünden  25 öğrenci, 6M020700 – «Tercümanlık» Bölümünden 4 öğrenci  yüksek lisans diploması almıştır.  Bizim üniverstemizden mezun olan öğrencilerin %90’ı mezun olduğu anda  işe girmektedir.

 

 

 

Abdikalikov Ulan Kadırbekoviç,

Prof.Dr.  

Tarih, Ilahiyat ve Uluslararası Iliskiler Fakülte Dekanı

Tarihçi. Uluslararası Ilimler Akademisi Üyesidir.

 

1953  17 Nisan tarihinde Almatı eyaleti Şelek köyünde dünyaga keldi. 1972 de U.Bağaev Alğabas orta okulunu Altın madalyayla bitirdi.

1978 de S.M. Kirov Kazak Milli Üniversitesi’nin Tarih Fakültesi’nden mezun oldu.

1978-1993 yıllarında Jezkazgan Pedagojik Enstitüsü'nde kıdemli uzman öğretmeni olarak çalıştı.

2000-2005 arasında "Daryn" Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Bölüm başkanı, rector yardımcısı  olarak çalıştı.

2005-2007 yıllar arasında   "Daryn" kolej müdürü olarak çalıştı.

2008-2010 yıllarında D.Konaev Üniversitesi’nin, Talgar koleji müdürlüğünü yaptı.

2010-2014’ te Orta Asya Üniversitesi Sosyal Bilimleri’nde kolej müdürü oldu.

2014 Eylül ayından bu yana Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi’nin dekanı olarak çalıştı.

Birkaç  eğitim çalışmaları,  bilimsel makalelerinin yazarıdır. Kazak televizyonunda "Akzhunis", "Kultöbe", "Aitiga onai", "Tura yol" gibi programalara katılıp, kendi siyasi düşüncelerini ifade etmiştir.

Ödüller:

 1. "Kazakistan Cumhuriyeti bilim liderligi" madalyasi
 2. Uluslararası "Dünya Barış örgütünün " bilim lideri" madalyasi.