Egitim Dairesi Başkanlığı

Egitim Dairesi Başkanlığı

Gülim KERİMOVA Sersemhanovna


 ph.379-78-94 (int.128)
 e-mail:

 

Daire Başkanı

Eğitim Dairesi Başkanlığı, Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesinin Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve İlim Bakanlığının emirlerine ve standartlarına uzgun olarak eğitim prosesini düzenlemek, programlamak ve uygulamakla yükümlü bölümüdü. Eğitim öğretimin kaliteli olmasından, öğretim elamanlarının ders yükünün belirlenmesinden; haftalılı, yarıyıllık ve yıllı ders programlarının yapılmasımından, pratik, seminer ve  yaların programlara uyugun olarak gerçekleşmesinden, ara sınav ve tüm sınavların yönet melikleve temelinde yapılmasından, eğitim-öğretim belgeleri ve diplomaların düzenlenmesinden sorumludur.

Eğitim-öğretim ve yöntemlerden sorumlu rektör yardımcısına bağlı olarak çalışan Eğitim Dairesi, KC Bilim ve İlim hakkındaki kanuklarım ve standartlarını Üniversitenin yargısını Dair ve yönetmeliklerini temel alarak vazifesini yerine getirir.

Eğitim Dairesi Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesinin hertürt eğitim ve öğretim işlerinden, öğretim elemanlarınınçalışmalarından, derslerin kaliteli uyugulamamızdan, öğrencilerin döğrudan sorumludur.

Eğitim Dairesi Başkanını dağrudan rektör atar ve memurlarının  sayısını belirdir. Eğitim Dairesi çalışanları başkan, başkan yarılmas metodist, programcı, kayıt-kabul memunları, öğrenci işleri görevlerinden mıydana gelir.

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesinin lisans eğitim ve öğretim siyasetini, misyonunu ve mahsatını gerçekkştirmek, eğitim ve öğretimin halistesini artıımak temel görevi olar. Eğitim Dairesi öğrenci Kabul işlemleriyle de mesgul olur. Kalkınma ve kalite stratjisini gelistirmek, çağdaş standartları ve teknikleri kullanmak kredi sistemini doğru uygulamak temel işlerini yürütmekle görevli Eğitim Dairesi Başkanlığı fakülteler ve akademik birimler arasında koordinasyonu sağlar.

 

 

Eğitim Dairesi Başkanlığı kadrosu şöyledir:

Metodist: Samal KUDABAYEVA

 279-78-94 (128)
e-mail: 

 

 

 

Programcı-denetici: Yıldızai ÄBDIQADİRĞ

 279-78-94 (128)