Оқу бөлімі


Жалпы ақпарат  

     Каримова Гулим Сарсемхановна

     Оқу бөлімінің бастығы
     Педагогика  ғылымдарының магистрі
     Қазыбек би 168, 2 қабат, №32 бөлме

 8 (727) 279-78-94,  ішкі-128

 

 

 1.Оқу бөлімі Шет тілдер және іскерлік карьера университетінің ҚР МЖМББС (ГОСО РК) талаптарына сай оқу үдерісін ұйымдастыруда үйлестіруші және бақылаушы құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

2. Оқу бөлімі қызметкерлерінің саны, олардың еңбек ақыларының көлемі, сыйлық ақы беру жүйесі және т.б. Университет ректорымен бекітіледі.

3. Оқу бөлімі Шет тілдер және іскерлік карьера университетінің жарғысына сай жұмыс істейді, тікелей оқу-әдістеме  істері жөніндегі проректорға бағынады.

4. Оқу бөлімі өзінің қызметінде келесі құжаттарды басшылыққа алады:

 • Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңын;
 • Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын;
 • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативті-құқықтық құжаттарын;
 • Ішкі нормативті құжаттарын, Шет тілдер және іскерлік карьера университетінің ректорының бұйрықтары мен өкімдерін;
 • Шет тілдер және іскерлік карьера университетінің жарғысын.

5. Оқу бөлімі өзінің қызметін Шет тілдер және іскерлік карьера университетінің регламентіне және оқу ісі жөніндегі проректормен бекітілген жылдық жоспар негізінде жүзеге асырады.

6. Оқу бөлімінің қызметкерлері өздерінің міндеттерін ҚР «Еңбек кодексіне», лауазымдық нұсқауларға және еңбек шартына сай орындайды.

7. Оқу бөлімінің құрылымы мен штаты осы ережеде қарастырылған мақсат, қызметтер негізінде жасалады. Бөлімнің құрамына келесі бірліктер кіреді: бөлім бастығы - 1 бірлік, әдіскер - 1 бірлік, диспетчер - 1 бірлік, маман – 1 бірлік

 Оқу бөлімінің негізгі қызметі мен міндеттері

1. Әртүрлі деңгейдегі пайдаланушыларға орта және арнаулы кәсіптік білім беру салаларында сапалы білімді беру бойынша  Университет миссиясын орындауға мүмкіндік туғызу. 

2. Еңбек нарығының талаптары мен әлеуметтік тапсырысты елеп жаңа ақпараттық білім беру технологияларын енгізу, білім мен ғылымды интеграциялау, оқу үдерісін жетілдіру арқылы білім беруді модернизациялауға мүмкіндік туғызу.

3. Шет тілдер және іскерлік карьера университетінің саясаты мен мақсаттарын жүргізу;

4. Университет қызметіне байланысты, ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттары мен типтік бағдарламалардың талаптарына сай ұйымдастырылған оқу-тәрбиелік үдерісіне қатысу;

5. Білім беру қызметін ұйымдастыруда жаңа концептуалды қатынасты өңдеу және енгізу бойынша шараларды жүзеге асыру;

6. ПОҚ штатын қалыптастыруды, ағымдағы жылға ПОҚ педагогикалық сағаттық жүктемесін бөлу мен оның орындалуын бақылау;

7. ПОҚ-ң жеке жұмыс жоспарының сәйкестілігін тексеру және олардың орындалуын қадағалау;

8. МЕК және МАК төраға(йым)лары мен құрамындарын тексеру және оны қадағалау. МАК қорытынды есептерін жинақтап, ҚР Бж/еҒМ-не өткізу;

9. Сабақ кестесін, қысқы және жазғы емтихан сессиясының кестесін құру, тексеру және оның орындалуын қадағалау; 

10. Мамандықтар бойынша профессор-оқытушылар құрамының сандық және сапалық көрсеткішін анықтау;

11. Университеттің аудиториялық қорларын есептеу және оны топтарға бөлу;

12. ПОҚ еңбек тәртібін сақтауды бақылау арқылы оқу үдерісін ұйымдастырудың сапасын жоғарылатуға мүмкіндік туғызу;

13. Оқу бөлімінің қызметіне байланысты ректордың бұйрықтарын, Ректорат және Университет Ғылыми кеңесінің шешімдерін орындау;

14. Сапа менеджменті жүйесінің талаптарына сәйкес іс-қағаздарын жүргізу және оның орындалуын қадағалау;

15. Университеттің саяси-қоғамдық, мәдени-бұқаралық шараларына қатысу.

Құқықтары мен жауапкершілігі:

1. Университет қызметіне қатысты сұрақтарды шешуге және талқылауға қатысуға;

2. Барлық құрылымдық бөлімшелермен өзара қарым-қатынаста болуға және олардан  Оқу бөлімінің қызметіне керекті ақпараттар мен құжаттарды алуға;

3. Университет әкімшілігінен бөлім қызметінің материалды-техникалық қамтамасыздануын талап етуге;

4. Университеттің кітапхана қызметін, оқу және ғылым бөлімшелерінің қорларын  пайдалануға.

5. ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттары мен типтік бағдарламалардың және ҚР Бж/еҒМ-нің нормативті-құқықтық құжаттарының талаптарына сай Университеттің оқу үдерісін ұйымдастыруға;

6. Ішкі нормативті  құжаттардың нұсқаулардың орындалуына; 

7. Университеттің сапа менеджмент жүйесін қолдауы мен оған сәйкес процедуралардың орындалуына.

ШТІКУ-ДІҢ ОҚУ БӨЛІМІНІҢ ТАРИХЫ: АШЫЛУЫ, МІНДЕТТЕРІ, ЕРЕЖЕСІ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАРЫ, КӨНЕ БАСШЫЛАРЫ МЕН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ, ҚАЗІРГІ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ (2005 ЖЫЛДАН БАСТАП)

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 05. 04. 2001 26985-1910-М-Е нөмірлі шешімімен Қазақстан Республикасы мен Түркия Республикасы арасындағы білім, ғылым және мәдениет келісімдерінің нәтижесінде Алматыда құрылды.

Университеттің құрушысы Қазақстан республикасының заңы бойынша заңды тұлға  саналатын «Орта Азия Мәдениет қоры» болып табылады. Бұл қордың құрылтайшылары  Қазақстан және Түркия Республикаларының азаматтары. Сондықтан да Орта Азия Мәдениет қоры да, Шет тілдер және іскерлік карьера университеті де халықаралық ұйымдар.

Алғаш рет Абылай Хан атындағы Әлем тілдер және халықаралық қатынастар университетінің ішінен шет тілдер факультеті болып ашылған. Кейін екінші  жоғары оқу орны ретінде қызмет көрсетті, 2005 жылы университет статусына көтерілді.

Оқу бөлімі Шет тілдер және іскерлік карьера университетінің ҚР МЖМББС (ГОСО РК) талаптарына сай оқу үдерісін ұйымдастыруда үйлестіруші және бақылаушы құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Университетте оқу бөлімі өз жұмысын Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңына, Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативті-құқықтық құжаттарына, ішкі нормативті құжаттарға, Шет тілдер және іскерлік карьера университетінің ректорының бұйрықтары мен өкімдеріне, Шет тілдер және іскерлік карьера университетінің жарғысына сай 2005 жылдан атқарып келеді.

Оқу бөлімі қызметкерлерінің саны, олардың еңбек ақыларының көлемі, сыйлық ақы беру жүйесі және т.б. Университет ректорымен бекітіледі.

Оқу бөлімі Шет тілдер және іскерлік карьера университетінің жарғысына сай жұмыс істейді, тікелей оқу-әдістеме істері жөніндегі проректорға бағынады.

Оқу бөлімі өзінің қызметін Шет тілдер және іскерлік карьера университетінің регламентіне және оқу ісі жөніндегі проректормен бекітілген жылдық жоспар негізінде жүзеге асырады.

Оқу бөлімінің қызметкерлері өздерінің міндеттерін ҚР «Еңбек кодексіне», лауазымдық нұсқауларға және еңбек шартына сай орындайды.

 Оқу бөлімінің негізгі қызметі мен міндеттері

 1. Әртүрлі деңгейдегі пайдаланушыларға орта және арнаулы кәсіптік білім беру салаларында сапалы білімді беру бойынша  Университет миссиясын орындауға мүмкіндік туғызу. 
 2. Еңбек нарығының талаптары мен әлеуметтік тапсырысты елеп жаңа ақпараттық білім беру технологияларын енгізу, білім мен ғылымды интеграциялау, оқу үдерісін жетілдіру арқылы білім беруді модернизациялауға мүмкіндік туғызу.
 3. Шет тілдер және іскерлік карьера университетінің саясаты мен мақсаттарын жүргізу;
 4. Университет қызметіне байланысты, ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттары мен типтік бағдарламалардың талаптарына сай ұйымдастырылған оқу-тәрбиелік үдерісіне қатысу;
 5. Білім беру қызметін ұйымдастыруда жаңа концептуалды қатынасты өңдеу және енгізу бойынша шараларды жүзеге асыру;
 6. ПОҚ штатын қалыптастыруды, ағымдағы жылға ПОҚ педагогикалық сағаттық жүктемесін бөлу мен оның орындалуын бақылау;
 7. ПОҚ-ң жеке жұмыс жоспарының сәйкестілігін тексеру және олардың орындалуын қадағалау;
 8. МЕК және МАК төраға(йым)лары мен құрамындарын тексеру және оны қадағалау. МАК қорытынды есептерін жинақтап, ҚР Бж/еҒМ-не өткізу;
 9. Сабақ кестесін, қысқы және жазғы емтихан сессиясының кестесін құру, тексеру және оның орындалуын қадағалау; 
 10. Мамандықтар бойынша профессор-оқытушылар құрамының сандық және сапалық көрсеткішін анықтау;
 11. Университеттің аудиториялық қорларын есептеу және оны топтарға бөлу;
 12. ПОҚ еңбек тәртібін сақтауды бақылау арқылы оқу үдерісін ұйымдастырудың сапасын жоғарылатуға мүмкіндік туғызу;
 13. Оқу бөлімінің қызметіне байланысты ректордың бұйрықтарын, Ректорат және Университет Ғылыми кеңесінің шешімдерін орындау;
 14. Сапа менеджменті жүйесінің талаптарына сәйкес іс-қағаздарын жүргізу және оның орындалуын қадағалау;
 15. Университеттің саяси-қоғамдық, мәдени-бұқаралық шараларына қатысу.

Құқықтары мен жауапкершілігі:

 1. Университет қызметіне қатысты сұрақтарды шешуге және талқылауға қатысуға;
 2. Барлық құрылымдық бөлімшелермен өзара қарым-қатынаста болуға және олардан  Оқу бөлімінің қызметіне керекті ақпараттар мен құжаттарды алуға;
 3. Университет әкімшілігінен бөлім қызметінің материалды-техникалық қамтамасыздануын талап етуге;
 4. Университеттің кітапхана қызметін, оқу және ғылым бөлімшелерінің қорларын  пайдалануға.
 5. ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттары мен типтік бағдарламалардың және ҚР Бж/еҒМ-нің нормативті-құқықтық құжаттарының талаптарына сай Университеттің оқу үдерісін ұйымдастыруға;
 6. Ішкі нормативті  құжаттардың нұсқаулардың орындалуына; 
 7. Университеттің сапа менеджмент жүйесін қолдауы мен оған сәйкес процедуралардың орындалуына.

Алғашқы оқу жылдарында оқу бөлімінің құрылымында 3 қызметкер жұмыс атқарса (оқу бөлімінің бастығы, әдіскер және диспетчер), 2008 жылды 1 штат (офис тіркеуші), 2010 жылы 1 штат (бас офис-тіркеуші), 2011 жылы 2 штат (офис тіркеуші), 2012 жылы 1 штат (қашықтықтан оқыту маманы) қосылды. Бүгінгі күнде оқу бөлімінің құрамында 6 бірлік бар.

 

ҚҰРАМЫ

 

Кудабаева Самал Акимхановна 

       Оқу бөлімінің әдіскері

 тел.: 279-78-94 (128)
 e-mail:  samal_kud@mail.ru

 

 

 Әбдіқадыр Жұлдызай Нұрболатқызы 

             Оқу бөлімінің диспетчері 

    тел.: 279-78-94 (128) 

    e-mail: 

 

 

 

 

КҮНДІЗГІ, КЕШКІ, ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ, СЫРТТАЙ БІЛІМ БЕРУ ТҮРЛЕРІ ЖАЙЛЫ МӘЛІМЕТ, ҚАДАҒАЛАУ, ТАЛҚЫЛАУ (БАКАЛАВРИАТ)

БАКАЛАВРИАТ

Бакалавриат – заманауи, болашағы бар, толыққанды және сапалы білім алу бойынша әлемнің барлық дамыған елдері мойындаған мейлінше ұтымды бағыт. 

Бакалавр дипломы мемлекеттік үлгідегі толыққанды жоғары білім туралы диплом болып табылады.  Ол жоғары білім талап ететін лауазымға орналасуға және магистратурада оқуды жалғастыруға негіз болады. 

Шет тілдер және іскерлік карьера университетінде жоғары білім алу деңгейі мен кәсіби дайындық бағыты бойынша  бакалавриатты таңдау бірқатар артықшылықтарға ие:

•  «Бакалавр» біліктілігі дәстүрлі «дипломды маман»-ға қарағанда халықаралық классификация  бойынша қабылданған және дүниежүзіндегі, ең алдымен мейлінше экономикалық дамыған елдердегі барлық жұмыс берушілерге түсінікті.

• Бакалавр даярлаудың орнықтылығы Сізге, қажет болған жағдайда, кәсібіңізді оңай ауыстыруға мүмкіндік береді.  Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес әртүрлі  бағытта бакалаврлар даярлау бағдарламасы, сәйкес мамандықтар тізбесі бойынша, кез келген мамандыққа  бір жыл ішінде ауысуға мүмкіндік беруге арналған. 

• Бакалавриат бағдарламасы бойынша Шет тілдер және іскерлік карьера университетін бітіргеннен кейін ШТжІКУ–да магистратура оқығыңыз келсе, сізге кепілденген жеңілдік беріледі. 

Бакалавриатта оқу қалай жүреді?

2002 жылдан бастап Қазақстан оқудың кредиттік жүйесіне ауысты. 

Оқудың кредиттік жүйесі – оқушылар белгілі бір шекарада оқу бағытын жеке жоспарлауға мүмкіндік беретін оқу үрдісін ұйымдастыру әдісі. 

Кредит (Credit, Credit-hour) – оқушы/оқытушы жұмысының көлемін өлшейтін біріздендірілген бірлік.  Оқу үрдісін кредиттік технология бойынша ұйымдастыруда 1 кредит аптасына 3 сағаттық жұмысқа тең деп есептеледі. Сонымен қатар 1 академиялық сағат студенттің 2 сағаттық өзіндік жұмысымен (оқу құралдарымен жұмыс, үй тапсырмаларын орындау және оқытушымен бірге жұмыс) қоса жүреді.  

Кредиттік технологиямен оқытудың негізгі мақсаттары:

• студенттердің білім көлемін біріздендіру;

• мейлінше жекелендіріп оқыту;

• өзіндік жұмыстың ролін арттыру.

Әр пән бойынша білім сапасы оқытудың үш сатысында балды-рейтинг жүйесі бойынша бағаланады:

• ағымдағы бақылау (тапсырманы орындау, сабаққа қатысу және басқалар.);

• аралық бақылау (8 және 15 аптада тест түрінде, бақылау жұмысы және т.б.);

• емтихан (егер ағымдағы және аралық бақылау жұмыстарындағы балы жеткіліксіз  болса, студент емтиханға жіберілмейді).

 Әр сатыда 0-ден 100-ге дейін балл (рейтинг) қойылады және орташа GPA ауыстыру балы есептеледі. Ол семестрдегі барлық пәндер бойынша балдар саны мен несиелер санына қарай есептеп шығарылады. 

 Егер студент пән бойынша тиісті балл алмаса (60%-дан 100%-ға дейін) , онда оған бұл пәнді қайта алуына тура келеді. Бұл - Retake (ритэйк) деп аталады.

ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ШЕТ ТІЛДЕР ЖӘНЕ ІСКЕРЛІК КАРЬЕРА УНИВЕРСИТЕТІ КЕЛЕСІ БАКАЛАВРИАТ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША МАМАНДАР ДАЙЫНДАУДА 

Мамандық шифры 

Мамандық атауы 

Білім беру

1

5В011100

Информатика

2

5В011400

Тарих 

3

5В011700

Қазақ тілі және әдебиеті 

4

5В011900

Шет тілі:екі шет тілі

Гуманитарлық ғылымдар

5

5В020200

Халықаралық қатынастар 

6

5В020600

Дінтану

7

5В020700

Аударма ісі

Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес 

8

5В050400

Журналистика

9

5В050600

Экономика

10

5В050700

Менеджмент

11

5В050800

Есеп және аудит

12

5В051100

Маркетинг

Қызметтер

13

5В090200

Туризм


ШТІКУ-ГЕ СТУДЕНТ ҚАБЫЛДАУ ЕРЕЖЕСІ НЕГІЗІНДЕ             2005-2016 ОҚУ ЖЫЛДАРЫ АРАЛЫҒЫНДА ҚАБЫЛДАУ ЖҰМЫСТАРЫ БАРЫСЫ

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті 2005 - 2016 оқу жылдарында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің оқуға қабылдаудың төмендегі үлгі ережелері негізінде студент қабылдауды жүзеге асырды.

-          Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2000 жылғы 25 наурыздағыдағы № 247  бұйрығымен бекітілген «Жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі ережесі».(өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2001 жылғы  18 мамырдағы №366 бұйрығымен, 2002 жылғы 17 мамарыдағы №394 бұйрығымен, 2003 жылғы 22 ақпандағы №116-1 бұйрығымен, 2004 жылғы 23 наурыздағы №241 бұйрығымен, 2005 жылдың 11 наурызындағы №149 және 30 маусымдағы № 63 бұйрықтарымен; 2006 жылғы 1 наурыздағы №95 бұйрығымен, 2007 жылғы 02 сәуірдегі № 150 бұйрықтарымен бекітілген, ҚР Әділет министрлігінде 2007 жылғы 26 сәуірдегі №4638«Жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі ережесі».

-          Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 19 желтоқсандағы № 638 бұйрығымен бекітілген «Жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі ережесі». Жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі ережесі», Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 19 желтоқсандағы № 638 бұйрығымен бекітілген (өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 сәуірдегі № 213 бұйрығымен бекітілген,ҚР Әділет министрлігінде 2008 жылғы 24 сәуірдегі № 5197 тіркелген.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 24 сәуірдегі № 271 бұйрығымен бекітілген,Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2010 жылғы 21 қаңтарда №14 бұйрығы, Әділет министрлігінде 2010 жылы ақпанда № 6023 болып тіркелді,Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 30мамырдағы №222 бұйрығы).

-          Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 111 қаулысымен    бекітілген    «Жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидалары» «Жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидалары», Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 111 қаулысымен    бекітілген (өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының Үкіметі 2012 жылы 19 сәуірде № 487 қаулысы, Қазақстан Республикасының Үкіметі 2012 жылы 30 маусымдағы №896 қаулысы, Қазақстан Республикасының Үкіметі 2013 жылы 11 ақпанда №110 қаулысы, Қазақстан Республикасының Үкіметі 2014 жылы 4шілдедегі №769 қаулысы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы «14» шілдедегі № 405 қаулысы  бойынша енгізген.).   

АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ (ШЕТЕЛГЕ БІЛІМ АЛУҒА КЕТКЕНДЕР)

Университетімізде академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында шетелдік бірнеше университетпен екі жақты келісім-шарттар жасалған. Осы келісім шарттар негізінде әр жыл сайын шетелге Мәулана, Протокол, Ерасмус+ бағдарламалары негізінде жарты және бір оқу жылына студенттеріміз жіберіліп отырды.

Шет тілдер және іскерлік карьера университетінің ынтымақтастықта болған жетекші, ғылыми, білім беру, өндірістік, ғылыми ұйымдары мен жоғары оқу орындары туралы мәлімет:

ТУРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

Ұйымдар

Мемлекет\ кала атауы

Мерзімі

Мармара университеті.

Түркия\Стамбул

5 жыл

Акдениз университеті.

Түркия\Анталия

5 жыл

Иедитепе университеті.

Түркия\Стамбул

5 жыл

Turkiye Diyanet Vakfi Mutevelli Heyet Başkanlığı

Туркия\Анкара

Мерзімсіз

Majesty Hotels Resorts Clup Tuanа

Түркия\Мугла

 

Türkiye Milli Produktivite Merkezi.

Түркия

Мерзімсіз

Türkiye Standartlar Enstıtüsü (TSE).

Түркия

Мерзімсіз

Çamyuva Turizm- KILIKYA PALACE

Түркия\Анталия

Мерзімсіз

Түркия Республикасының Елшілігінің Коммерциялық істер департаменті

Казахстан\Алматы

Мерзімсіз

Түркия Республикасы Елшілігінің, Білім және ғылым департаменті

Казахстан\Астана

Мерзімсіз

Türkiye Turizm Işletmecileri Akademisyenlerı Birligi (TIAB)

Түркия

Мерзімсіз

Орду университеті

Түркия\Орду

Мерзімсіз

Karadeniz Kafkasya Ülkeleri Üniversiteler İşbirliği

Түркия

Мерзімсіз

Стамбул Мәдениет университеті

Түркия\Стамбул

Мерзімсіз

Стамбул 29 мамыр университеті (Түркия)

Түркия\Стамбул

Мерзімсіз

Нигде университеті

Түркия\Нигде

Мерзімсіз

Кастамуну университеті

Түркия\ Кастамуну

Мерзімсіз

Мехмет Акиф Ерсой университеті

Түркия\ Бурдур

Мерзімсіз

Мугла Сыткы Кочман университеті

Түркия\ Мугла

Мерзімсіз

Жумхуриет  университеті

Түркия\ Сивас

Мерзімсіз

Ататурк университеті

Түркия\ Ататурк

Мерзімсіз

Girne American University

Кипр

Мерзімсіз

Бартын университеті

Түркия\ Бартын

2012

Газиосманпаша университеті

Түркия\ Газиантеп

2013

Анкара университеті

Түркия\ Анкара

2013

Түркия білім беру ұйымдарының ассоциациясы

 

2013

Гази университеті

Түркия\ Анкара

2013

Газиантеп Университеті

Түркия\ Газиантеп

2013

Ардахан Университеті

Түркия\ Ардахан

2013

Памуккале университеті

Түркия\Памуккале

2013

Ушак университеті

Түркия\ Ушак

2013

Бозок университеті

Түркия

2013

Карадениз университеті

Түркия\Трабзон

2013

Муш Алпарслан университеті

Түркия\Муш

2013

Карабук университеті

Түркия\ Карабук

2014

Аксарай университеті

Түркия\ Аксарай

2015

Сиирт университеті

Түркия\ Аксарай

2015

Халықаралық Студенттік Ассоцисациясы (ISSA)

Түркия

2015

Стамбул университеті

Түркия\Стамбул

2015

Кахраман Мараш Сутчи Имам университеті

Түркия\ Кахраман Мараш

2015

Ерзинджан университеті

Түркия\ Ерзинджан

2015


АРАБ ЕЛДЕРІ

Ұйымдар

Мемлекет\ кала атауы

Мерзімі

Катар университеті

Катар \Доха

2015

 АМЕРИКА МЕН ЕВРОПА ЕЛДЕР

Ұйымдар

Мемлекет\ кала атауы

Мерзімі

Университет Арканзас

штата Арканзас. АКШ

2011

Sopientia Hungarian University of Transilvania Romania. Румыниямемлекеттікуниверситеті.

Румыния.

2011

Высшая школа менеджмента в Барселоне.

Испания. мемлекеттік университеті.

2012

Киели Климент Охридский атындагы София мемлекеттік университеті.

Болгария

2012

Киев Вадим Гетман атындағы ұлттық экономикалық университеті.

Украина

2011

В.Н. Каразин атындағы Харьков ұлттық университеті.

Украина

2011

NATO

(Coordination for Central Asia-Public Diplomacy Division)

Мерзімсіз

A Khaltsikhe state Educational University Georgia.

Грузия

Мерзімсіз

Экономика, басқару және құқық институты

Қазан

2015

Балтық Халықаралық Академиясы.

Рига

Мерзімсіз 2015

Варна университеті.

Болгария

2015


КЫТАЙ ХАЛЫҚ РЕСПУБЛИКАСЫ

Ұйымдар

Мемлекет\ кала атауы

Мерзімі

Іле университеті

Іле \Кытай

2012

Санджы университеті

Санжы \Кытай

2010

Тянь - жинь университеті

Кытай

2013

Шинь Ань университеті

Кытай

2015

Біріккен Ұлттар Ұйымының Ганьсу білім, ғылым және мәдениет қауымдастығы

Кытай

2016

КЫРГЫЗСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Ұйымдар

Мемлекет\ кала атауы

Мерзімі

Халықаралық қазақ-түрік Манаса университеті

Бишкек

2012

Ыстықкөл мемлекеттік К. Тынышбеков университеті

Бишкек

2010

М. Қашғар атындағы Халықаралық Шығыс университеті

Бишкек

2014


Оқу жылдары бойынша шетелге барған студенттердің саны:

Мамандық / Специальность

2011-2012 оқу жылы

2012-2013оқу жылы

2013-2014оқу жылы

2014-2015оқу жылы

2015-2016оқу жылы

2016-2017оқу жылы

5В011100 - Информатика

 

 

 

 

 

 

Қытай Халық Республикасы

 

1

 

 

 

 

Туркия мемлекеті

 

 

 

1

 

5В011400 - Тарих

 

 

 

 

 

 

Қытай Халық Республикасы

 

6

 

 

 

 

Туркия мемлекеті

 

 

6

2

 

 

5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті

 

 

 

 

 

 

Қытай Халық Республикасы

 

 

 

 

 

 

Туркия мемлекеті

 

 

 

 

 

 

5В011900 – Шет тілі: екі шет тілі

 

 

 

 

 

 

Қытай Халық Республикасы

15

18

15

13

 

 

Туркия мемлекеті

 7

 25

6

17

18

6

5В020200 – Халықаралық қатынастар

 

 

 

 

 

 

Қытай Халық Республикасы

 

 

6

 

 

 

Туркия мемлекеті

 

4

5

1

5В020600 - Дінтану

 

 

 

 

 

 

Қытай Халық Республикасы

 

 

 

 

 

 

Туркия мемлекеті

 

 3

37

21

15

4

5В020700 – Аударма ісі

 

 

 

 

 

 

Қытай Халық Республикасы

 

3

 

2

 

 

Туркия мемлекеті

 1

 1

2

 

 

 

5В050400 - Журналистика

 

 

 

 

 

 

Қытай Халық Республикасы

 

 

 

 

 

 

Туркия мемлекеті

 

 

 

 

 

 

5В050600 - Экономика

 

 

 

 

 

 

Қытай Халық Республикасы

 

 

 

 

 

 

Туркия мемлекеті

 

 

1

 

 

5В050700 - Менеджмент

 

 

 

 

 

 

Қытай Халық Республикасы

 

 

 

 

 

 

Туркия мемлекеті

 

 

1

 

 

 

5В050800 – Есеп және аудит

 

 

 

 

 

 

Қытай Халық Республикасы

 

 

 

 

 

 

Туркия мемлекеті

 

4

 1

 

 

5В051100 - Маркетинг

 

 

 

 

 

 

Қытай Халық Республикасы

 

 

 

 

 

 

Туркия мемлекеті

 

 

1

 

 

 

5В090200 -Туризм

 

 

 

 

 

 

Қытай Халық Республикасы

 

3

 

 

 

 

Туркия мемлекеті

 

 3

9

4

3

 

Барлығы:

24

69

88

67

42

11

ЖАЛПЫ:

301


2016-2017 оқу жылында берілген жеңілдіктер:

Шифр, мамандық

5%

7%

8%

10%

15%

20%

25%

30%

Барлығы

5В011900 - Шет тілі: екі шет тілі

76

5

4

105

7

8

 

 

205

5В020700 – Аударма ісі

1

 

 

5

1

 

 

 

7

5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті

4

1

 

6

 

 

 

 

11

5В011100 - Информатика

5

1

 

10

 

 

 

 

16

5В050800 – Есеп және аудит

21

 

2

13

 

3

 

 

39

5В050600 - Экономика

5

 

 

27

 

 

 

 

32

5В050700 - Менеджмент

2

 

 

5

 

 

 

 

7

5В051100 - Маркетинг

2

 

 

3

 

 

 

 

5

5В020600 - Дінтану

5

 

 

 

 

 

24

18

47

020200- Халықаралық қатынастар

12

1

 

10

 

 

 

 

23

5В011400 - Тарих

 

 

 

5

 

 

 

 

5

5В090200 - Туризм

12

 

1

17

2

 

 

 

32

5В050400 - Журналистика

26

4

2

194

 

16

 

 

242

Барлығы:

171

12

9

400

10

27

24

18

671


ГРАНТ ИЕЛЕНГЕН СТУДЕНТТЕР

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті жыл сайын 100 грант және 12 пункт бойынша жеңілдік беру арқылы қазақ жастарына әлеуметтік-экономикалық жағдай жасау, заманауи талаптарға сәйкес жатақхана, асхана және кітапхана сынды әлеуметтік - мәдени орталықтарымен қызмет көрсету, шетелде тәжірибе алу, пікір алмасу мүмкіндіктерін беру, ұтқырлық жүйесі арқылы жыл сайын 80-100 студенттің шет елде грантпен білім алуын қамтамсыз ету, жас мамандар тәрбиелеу және ғылыми-мәдени жобалар іске асыру сияқты іс-шараларды іске асырумен Қазақстандағы жоғары оқу орындарының арасында ерекше орын алады.

Студенттеріміз ректор грантымен қатар мемлекеттік грантта да білім алуда. Грант иеленген студенттер туралы мәлімет кестеде берілді.

Мемлекеттік грант

Барлық оқу жылдарында университет гранты негізінде 1-курсқа қабылданған студенттер саны

<