БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ШЕТ ТІЛДЕР ЖӘНЕ ІСКЕРЛІК КАРЬЕРА  УНИВЕРСИТЕТІ
МАМАНДЫҚТАР ТІЗІМІ
МЕМЛЕКЕТТІК  ЛИЦЕНЗИЯ
НӨМІРІ 0137441,  БЕРІЛГЕН  КҮНІ 03.02.2010

 

Мамандық шифры 

Мамандық атауы 

Білім беру

1

5В011100

Информатика

2

5В011400

Тарих 

3

5В011700

Қазақ тілі және әдебиеті 

4

5В011900

Шет тілі: екі шет тілі

Гуманитарлық ғылымдар

5

5В020200

Халықаралық қатынастар 

6

5В020600

Дінтану

7

5В020700

Аударма ісі

Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес 

8

5В050400

Журналистика

9

5В050600

Экономика

10

5В050700

Менеджмент

11

5В050800

Есеп және аудит

12

5В051100

Маркетинг

Қызметтер

13

5В090200

Туризм