Lisans

Öğretim Dili ve Yabancı Diller

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi’nde eğitim-öğretim Kazak, Rus, Türk ve İngiliz dillerinde yapılmakta, bu dilleri hiç ya da yeterince bilmeyenler için 1 yarıyıl veya 1 yıl hazırlık programı açılmaktadır. Rusça, İngilizce, Türkçe, Arapça ve Çince; uzmanlık dalı, ana bilim dalı veya bölüm özelliği gerektirdiği takdirde yabancı dil, 2. yabancı dil veya “servis dersi” olarak okutulmaktadır.

Kazakça ve Rusça’dan başka diller, yabancı dil sayılmakta; ancak bölümler, ana bilim dalları ve bilim dalları veya uzmanlık alanlarının özellikleri gereği doğrudan eğitim-öğretim dili olarak da kullanılmaktadır.

YDMKÜ’de yabancı diller, ilgili dil ana dili olanlar veya diplomalarıyla onun uzmanı olduğunu belgeleyenler tarafından okutulmakta, yabancı dil öğretiminde belirlenen hedeflere ulaşmak için dil laboratuarlarının yanında, görsel (vizüel), işitsel-görsel (odovizüel) her tür modern araç-gereç ve teknolojiden yararlanılmaktadır.

Eğitim-Öğretim Türleri ve Dönemleri

Üniversitemizin bölümlerinde yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenen eğitim-öğretim programları devlet standartlarına uygun olarak Gündüz, Akşam (ikinci eğitim-öğretim) , Uzaktan ve Açık eğitim-öğretim türlerinde yapılmaktadır. YDMKÜ’de eğitim-öğretim süresi, uzmanlık alanları, bölümler ve uygulanan sisteme göre değişmektedir:

 • Lise mezunu lisans öğrencileri için 4,
 • Meslek lisesi mezunları için 3,
 • Üniversite mezunu olup İkinci Öğretim okuyanlar için 2,
 • Açık Öğretim öğrencileri için ise 5 yıl.

Eğitim-öğretim yılına, Senato tarafından kararlaştırılan akademik takvime göre (genellikle 1 Eylül) başlanmaktadır.

Öğrenim Ücretleri

YDMKÜ bir vakıf-özel yüksek öğretim kurumu olduğundan eğitim-öğretim ücretlidir. Eğitim-öğretim ücretleri Kazakistan Cumhuriyeti’nin standartlarına göre belirlenmekte olup asgari düzeydedir. Öğrenim ücreti bir kerede ödenebileceği gibi, en çok dört eşit taksitte bölük olarak da ödenebilir.

Üniversite’ye Kayıt-Kabul

Üniversitemize  Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarınınyanısıra Türkiye Cumhuriyeti, Türk Dünyası ve öteki ülke vatandaşları da öğrenci olarak kabul edilmektedir.Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin kayıt-kabul işlemleri Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın yüksek öğretim kurumları için hazırladığı Öğrenci Kayıt-Kabul Yönetmeliği”nde belirtilen esaslara göre gerçekleştirilir.

Üniversitemize başvuran Türk Dünyası (Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetleri, Orta Asya Bağımsız Türk Cumhuriyetleri, Rusya Federasyonundaki muhtar Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları, Çin, Balkan ve Orta Doğu ülkelerinde yaşayan Türk Toplulukları) ve öteki ülke vatandaşlarından talep edilen belgeler ise şunlardır:

 • Başvuru dilekçesi,
 • Lise veya lise dengi meslek okulu diplomasının aslı,
 • Merkezi Üniversite Giriş Sınavı Sonuç Belgesi,
 • Pasaport fotokopisi,
 • Öğrenim vizesi ve oturma izni(YDMKÜ alacaktır),
 • 6 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında),
 • Sağlık raporu (Kazakistan Devlet Hastanelerinden),
 • Öğrenim harcının ödendiğini gösteren makbuz.
 • İkinci Öğretim’e başvuracaklar için lisans diploması orjinali ve transkript.