REKTÖRLÜK

REKTÖRLÜK

 Rektör: Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ

 REKTÖR YARDIMCILIKLARI

 Eğitim ve Öğretim- Yöntem İşleri Rektör Yardımcılığı

-Rektör Yardımcısı: Dr. Ercan KUANIŞBAYEV

2.İlim ve Terbiye İşleri Rektör Yardımcılığı

 - Rektör Yardımcısı: Kandidat Prof. Zavre AKTAMBERDİYEVA SALKEKIZI

3.Uluslararası İlişkiler Rektör Yardımcılığı

- Rektör Yardımcısı: Prof. Dr. Houria YEKHLEF

 

REKTÖR DANIŞMANLIĞI

Danışman: Kandidat Prof. Ulan KADİRBEKOVİÇ

 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

 Özel Kalem Müdürü:

 SEKRETERLİK

 Sekreter: Ardak KUVANIŞBAYEVA

  ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU( REKTÖRLÜK)

 Başkan: Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ

 Başkan Yardımcısı: Dr. Ercan KUANIŞBAYEV

Başkan Yardımcısı: Kandidat Prof. Zavre AKTAMBERDİYEVA C.

Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Houria YEKHLEF

Sekreter: Kandidat Doçent Gülnaz BEYSENBEKOVA

 ÜYELER

 Kandidat Prof. Ulan ABDIKALIKOV

Kandidat Prof. Reyhan DABILTAYEVA

Kandidat Prof. Nesipbay RAHIMBEK

Kandidat Prof. Ulan ABDIKALIKOV

Gülim KARİMOVA

Demetgül NURĞALİYEVA

Aygül ARINOVA

Janar DOSOVA

Ğalina  KAZİMİRİÇİK

Asel MAKSUT

 

  

 

Not: Üniversite Yönetim Kurulu, Kurumumuzun en yetkili ikinci idari organıdır. Onbeşgünde yada  ayda bir toplanrak idarfeye ilişkin konuları değerlendirip karara bağlar. Personel alımından ve kadro işlerinden de sorumludur.