KONFERANS ÇAĞRISI

 

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ BİLİM VE İLİM BAKANLIĞI

YABANCI DİLLER VE MESLEKİ KARİYER ÜNİVERSİTESİ

                                                                         

 

KAZAKİSTAN’IN BAĞIMSIZLIĞININ 25 VE ALMATI’NIN 1000 YILINA    ARMAĞAN EDİLEN

II. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu

“ İPEK YOLU TURİZM VE TİCARETİNİN AVRASYA ÜLKELERİNİN KALKINMASINDAKİ YERİ İsimli    Uluslararası İlmî- Uygulamalı  Sempozyumа

 

BİLGİLENDİRME-DAVET!

           Değerli  Meslektaşlar!

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Sizi, Kazakistan Cumhuriyeti Almatı Valiliği, Turan Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Uluslararası Manas Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Kastamonu Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi katılım ve işbirliğiyle, Kazakistan’ın bağımsızlığının 25 ve Almatı’nın 1000 yılı armağan olarak düzenlenen “İPEK YOLU TURİZM VE TİCARETİNİN AVRASYA ÜLKELERİNİN KALKINMASINDAKİ YERİ”konulu 3-5 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilecek II. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu’na katılmaya çağırmaktadır. Katılımcılar ve sunumcuların Kazakistan’daki barınma  ve beslenme masrafları Üniversitemize aittir.

     Sunumlar Kazakça, Rusça, Türkçe,İngilizce ve başka dillerde yapılabilir. 

        İlginizi ve katılımınızı rica ederken, bilvesile çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 

                                                                         Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ

                                                              Düzenleme Kurlu Eş Başkanı- Rektör

 

     Sempozyum Program ve Temel Konuları:

               Açılış ve Protokol Konuşmaları     

            I.GENEL OTURUM:Avrasya  Ülkelerinde Turizm: Kaynakları, Dünü ve Bugünü”

           II. GENEL OTURUM: “İpek Yolu Ticaretinin Asya-Avrupa İlişkileri ve Dünya Turizminin Gelişmesine Katkıları”

           III. OTURUM: SEKSİYON OTURUMLARI

  1.  Seksiyon:Medeniyet ve Turizm”
  2. Seksiyon: Avrasya’da Manevi Turizm: Ziyaret Yerleri ve Özellikleri”
  3. Seksiyon:“Türk Dünyası Turizm İlişkileri ve Geliştirme Yolları”                       
  4. Seksiyon:Kazakistan’da  Turizm ve Sosyal-Ekonomik Kalkınmadaki Önemi”
  5. Seksiyon:“Orta  Asya’da  İlim ve Medeniyetin Gelişmesinde İpek Yolu Ticaretinin Rolü

       

         IV. OTURUM: DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

   Not: Sempozyuma katılım ve sunum bilgisi 15 Nisan 2016, sunum metinleri ise 01 Mayıs 2016 tarihine kadar belirtilen adrese ulaştırılmalıdır.

                                              

           

  ULUSLARARASI İLMİ TOPLANTIYA  KATILIMBİLGİ FORMU

Konuk/ Sunumcu/ Katılımcının

Adı-soyadı:

 

Ülkesi ve uyruğu:

 

Kurumu, görevi ve uzmanlık alanı:

 

Bildiri konusu:

 

Ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs):

 

Geliş yeri ve tarihi:

 

Dönüş yeri ve tarihi:

 

İrtibat adresi ve telefonu:

 

   e-mail:

 

 

Sempozyumun “Bilgi Formu”  aşağıda belirtilen adrese gönderilecektir:

 

Organizasyon Komitesi’nin Adresi:

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi

Kazıbek Bi  CAD., No: 168

Kazakistan Cumhuriyeti / Almatı, 050026

Telefon: 8(727) 379 78 94, 379 78 95. Fax: 8 (727) 379-78-93.

e-mail:  ydu ;; ;

web-site:         www.archive.ydu.kz

Organizasyon Komitesi Adına İletişim Sorumluları: 

G.BEYSENBEKOVA, A.KUANISHBAEVA, ERKINAY ONGAROVA

 

Bildiriler posta, faks veya elektronik posta aracılığıyla gönderilebilir.